Łączymy wiedzę, doświadczenie i umiejętności

O Nas

EMMCO Pomorze jest specjalistyczną firmą inżynierską zajmującą się wykonawstwem prac spawalniczo – monterskich, nadzorami inwestorskimi i kompleksową obsługą inwestycji budowlanych, wielobranżowymi nadzorami technicznymi, projektowaniem i ekspertyzami technicznymi jak również wynajmem personelu inżynierskiego, badawczego, produkcyjnego oraz budowlanego w szerokim spektrum specjalizacji.

Realizujemy swoje usługi zarówno na rynku polskim jak i europejskim (ze szczególnym uwzględnieniem rynku norweskiego) w następujących obszarach przemysłu:
- Naftowym i gazowym
- Petrochemicznym
- Energetycznym
- Budownictwa cywilnego i hydrotechnicznego
- Stoczniowym

Ideą utworzenia firmy EMMCO jest połączenie wieloletniego doświadczenia kluczowego personelu menadżerskiego i inżynierskiego w zakresie: konstrukcji stalowych i rurociągów przemysłowych (głównie w przemyśle naftowym i gazowym dla klientów skandynawskich) oraz konstrukcji żelbetowych, murowanych i kompozytowych. W 2015 r. do struktury firmy włączone zostało eksperckie biuro inżynierskie działające w branży od 2006 r.

EMMCO to zespół uprawnionych i certyfikowanych inżynierów, inspektorów, ekspertów oraz wykwalifikowana i doświadczona kadra badawcza, produkcyjna oraz budowlana.

Zapewniamy wysokiej jakości, terminową realizację prac z zachowaniem zasad etyki biznesowej oraz standardów bezpieczeństwa.

Certyfikaty:
- Certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z ISO 9001
- Certyfikowany system zarządzania BHP zgodny z ISO 45001
- Zakwalifikowany dostawca w systemie Achilles JQS (branża Oil & gas) – ID: 61915
- Zakwalifikowany dostawca w systemie StartBANK (branża budowlana) – ID: 149437

Misja

Stawiamy sobie ambitne cele i z determinacją realizujemy je dla dobra firmy, pracowników i Klientów. Dążymy do tego by firma EMMCO była szeroko znana jako synonim najwyższych standardów w zakresie prac spawalniczo – monterskich, nadzorów inwestorskich i technicznych, kierowania inwestycją budowlaną, projektowania i ekspertyz technicznych jak również wynajmu personelu w szerokim spektrum specjalizacji. Fundamentem naszego sukcesu jest orientacja na indywidualne oczekiwania i wymagania Klientów, ciągły rozwój organizacyjny i technologiczny oraz zaangażowanie naszego personelu.

Główny właściciel

Artur Korzeniowski

Artur Korzeniowski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej gdzie zdobył tytuł magistra inżyniera na kierunku Konstrukcje budowlano-inżynierskie o specjalności konstrukcje stalowe.

Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1998 roku jako projektant w biurze projektowym konstrukcji inżynierskich.

Następnie dołączył do zespołu Mostostalu Gdańskiego – spółki budowlanej wyspecjalizowanej w kompleksowej produkcji konstrukcji stalowych, jednej z pierwszych polskich firm produkującej konstrukcje „offshore” dla klientów norweskich. Pracując na zaawansowanych projektach piastował funkcję konstruktora i głównego technologa.

W latach 2003-2006 współpracował z firmami inżyniersko-produkcyjnymi w przemyśle morskim oraz wydobycia ropy i gazu. Współuczestniczył jako inspektor QS oraz kierownik kontraktu w budowie między innymi specjalistycznych holowników dla amerykańskiego armatora Tidewater jak również produkcji elementów podwodnych instalacji wydobycia ropy i gazu dla norweskiej grupy Aker Kværner na projektach Dalia, Kristin, DNO.

Od roku 2006 współpraca z liderami branży konstrukcyjnej w Norwegii systematycznie była pogłębiana poprzez pracę dla podwykonawcy firm Aker Solutions, Kværner, Aibel na wielu prestiżowych projektach tj. Ormen Lange, H6e Drilling Rigs, Gjoa EPCH, Eldfisk 2/7S, Edvard Grieg. Do roku 2015 piastował funkcję kierownika projektu, dyrektora technicznego, handlowego oraz wiceprezesa indywidualnie odpowiedzialnego za działalność spółki na rynku norweskim.

Bazując na swoim doświadczeniu w 2015 roku uruchomił nowy autorski projekt pod nazwą EMMCO Pomorze!

Lista projektów

REALIZACJE EMMCO:

 • Heerema Fabrication Group (HFG) – Prace spawalniczo – monterskie podczas budowy morskiej konstrukcji wsporczej dla platformy „offshore” – projekt Statoil Oseberg Vestflanken 2 jacket

 • Politechnika Gdańska – Obliczenia statyczno – wytrzymałościowe wraz z oceną stanu wytężenia konstrukcji kompleksu 12 budynków Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych zlokalizowanej w Warszawie

 • Orlen Płock – Ekspertyza techniczna wraz z badaniami zespołu wielkogabarytowych przemysłowych chłodni wentylatorowych

 • Kardex Mlog GMBH – Kierowanie budową w zakresie montażu systemu wysokiego składowania magazynów, stanowiącego układ nośny hali – Łebcz k. Pucka – etap 2

 • GE Power – Nadzór QA/QC, spawalniczy (IWI-C), mechaniczny oraz nadzór nad montażem instalacji rurociągowych (stalowych oraz GRP) przy realizacji Budowy Bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole dla PGE GiEK SA

 • INTERZITE GMBH – Kierowanie budową w zakresie budowy systemu wysokiego składowania magazynów – Łebcz k. Pucka – etap 1

 • FUGO Konin / PALFINGER MARINE – Prace spawalniczo – monterskie podczas fabrykacji urządzeń dźwigowych – projekt Johan Sverdrup EPMA / platforma DP, LQ, RP, P1 dla Aker Solutions

 • Aker Solutions – Badania oraz weryfikacja w zakresie badań nieniszczących (NDT) VT, MT, UT, PT podczas fabrykacji urządzeń dźwigowych – projekt Johan Sverdrup EPMA / platforma DP, LQ, RP, P1

 • Grupa LOTOS – Nadzór techniczny oraz coroczny przegląd budowlany w ramach utrzymania infrastruktury rafinerii (realizacja 2016 r./ w kooperacji z PPI MN)

 • Heerema Fabrication Group (HFG) – Prace spawalniczo – monterskie podczas budowy morskiej konstrukcji wsporczej dla platformy „offshore” – projekt Culzean Wellhead Platform (WHP) jacket dla MAERSK Oil

 • ROBYG Grupa Deweloperska – Usługi projektowe oraz ekspertyzy podczas budowy Osiedla Zajezdnia Wrzeszcz

 • GE Power / Alstom Power – Kompleksowy nadzór: QA, QC, MC, IWI, kontrola nad dokumentacją, nadzór nad podwykonawcami, nadzór nad montażem rurociągów w ramach budowy instalacji odsiarczania spalin dla EDF Elektrownia Rybnik

 • MURAPOL S.A. – Ekspertyza techniczna zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych

 • ZWIK TCZEW – Wykonanie badań materiałowych oraz opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przepompowni ścieków dla miasta Tczew w związku z planowaną modernizacją linii technologicznej

 • Bilfinger Marine & Offshore Systems GmbH – Opracowanie technologii żelbetowych platform fundamentów wież wiatrowych – projekt RACE BANK OFFSHORE WIND FARM / DONG ENERGY

 • Aker Engineering & Technology / Frontica – QS / MC oraz nadzór spawalniczy wyposażenia pokładowego – projekt EPMa Johan Sverdrup

 • GRUPA LOTOS – Ekspertyza techniczna nabrzeża przeładunkowego Grupy Lotos (w kooperacji z PPI MN)

 • GRUPA LOTOS – Opracowanie ekspertyzy technicznej wraz z projektem wzmocnienia konstrukcji budynku oczyszczalni ścieków (w kooperacji z PPI MN)

 • Grupa LOTOS – Nadzór techniczny oraz coroczny przegląd budowlany w ramach utrzymania infrastruktury rafinerii (realizacja 2014, 2015 r./ w kooperacji z PPI MN)

 • Grupa LOTOS – Prace inżynierskie oraz inspekcyjne podczas przebudowy fundamentów pod zbiorniki na paliwa o pojemności V = 20 000 m3 & 50 000 m3

 • ShipCon / Kværner Stord – Opracowanie i weryfikacja dokumentacji warsztatowej konstrukcji pokładu platformy Edvard Grieg

 • Polska Marynarka Wojenna – Usługi inżynierskie oraz inspekcyjne podczas remontu pirsu przeznaczonego do cumowania okrętów podwodnych w Porcie Marynarki Wojennej w Gdyni

 • HOCHTIEF Polska – Ekspertyzy i nadzór techniczny podczas budowy głęboko wodnego terminalu kontenerowego DCT

 • Gdynia port – Usługi inżynierskie podczas naprawy zbiornika na paliwa ciężkie

 • Grupa LOTOS – Ekspertyzy i nadzór techniczny rozbudowy rafinerii: program 10+

 • LOTOS – Prace projektowe oraz nadzór nad realizacją fundamentu zbiornika stężonego 50% roztworu NaOH

 • LOTOS – Usługi inżynierskie w zakresie remontu estakady suwnicy nad magazynem na terenie rafinerii LOTOS

DOŚWIADCZENIE ZESPOŁU EMMCO:

Ludzie EMMCO zdobyli doświadczenie pracując przez lata dla renomowanych firm z branży podczas realizacji wielu złożonych projektów:

 • Aker Engineering & Technology – Kompleksowy nadzór QS / MC oraz spawalniczy nad wytwarzaniem wyposażenia pokładowego platformy Gina Krog

 • Aker Engineering & Technology – Kompleksowy nadzór jakościowy (QS) podczas produkcji oraz montażu wyposażenia pokładowego platformy morskiej Edvard Grieg

 • Aker Egersund – Nadzór spawalniczy (IWI-C / IWE) podczas produkcji podwodnego systemu kompresji Moho & Dalia

 • Aibel – Kompleksowa organizacja biura budowy klienta nadzorującego budowę modułów platformy morskiej TROLL A

 • Aibel – Nadzór spawalniczy (IWI-C / IWE) podczas fabrykacji sekcji platformy morskiej Gudrun EPCH

 • Aker Stord / MOHO – Opracowanie dokumentacji warsztatowej wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi węzłów estakad rurociągów gazowni Ormen Lange

 • ABB Offshore – Opracowanie dokumentacji warsztatowej modułu (1300T) platformy morskiej Kvitebjorn

 • HYDRALIFT – Opracowanie dokumentacji warsztatowej suwnicy samojezdnej typy A-frame

 • FLS Miljo – Opracowanie dokumentacji warsztatowej instalacji odsiarczania spalin dla British Energy Eggborough Power

 • The Expro Group – Analiza projektowo–techniczna zbiornika wyrównawczego naziemnej części instalacji wydobycia ropy naftowej na zgodność z standardem Norsok

 • Kværner Stord – Rozbudowa oraz reklasyfikacja platform wiertniczej H6e Transocean Barents

 • Kværner Stord – Rozbudowa zakładu produkcyjnego gazu SHELL zlokalizowanego w Nyhamna

 • Kværner Stord – Fabrykacja oraz montaż modułów platformy morskiej Edvard Grieg

 • Kværner Verdal – Fabrykacja oraz montaż konstrukcji wsporczych platform Edvard Grieg / Martin Linge / Clair Ridge

 • Aker Egersund – Fabrykacja modułów platformy Ekofisk 2/4Z

 • Kværner Stord – Fabrykacja modułów platformy Eldfisk 2/7S

 • Aibel AS – Fabrykacja modułów platformy Gudrun EPCH

 • MPO / LOTOS – Program rozbudowy instalacji 10+

 • Aker Stord AS – Fabrykacja oraz montaż górnego pokładu oraz kadłuba pozanurzanej platformy Gjøa

 • Aker Stord AS – Fabrykacja oraz montaż górnego pokładu oraz kadłuba 2 szt. platform wiertniczych H6e

 • Aker Stord AS – Montaż estakad gazowni SHELL Ormen Lange

Personel EMMCO

 • Certyfikowanie spawalnicy IWI-C, IWE

 • Inżynierowie konstruktorzy, mechanicy, automatycy, elektrycy

 • Kierownicy/ inspektorzy/ inżynierowie budownictwa o specjalizacji konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i telekomunikacyjnej oraz sanitarnej

 • Inspektorzy/ inżynierowie w zakresie budowy konstrukcji stalowych i systemów rurociągów przemysłowych

 • Inspektorzy nadzoru jakościowego QA, QC, QS, MC oraz BHP

 • Inspektorzy ochrony antykorozyjnej i izolacji FROSIO poziom I, II, III/ NACE

 • Kadra zarządzająca oraz administracyjna w zakresie kierowania projektem

 • Operatorzy NDT (VT, PT, MT, RT, UT – poziom II i III)

 • Spawacze (111, 121, 125, 131, 135, 136, 138, 141)

 • Monterzy konstrukcji stalowych oraz rurociągów

 • Monterzy izolacji przemysłowych

 • Monterzy rusztowań

 • Zbrojarze, betoniarze i cieśle szalunkowi

 • Majstrowie budowy w różnych specjalizacjach

 • Inny personel inżynierski, badawczy, produkcyjny oraz budowlany